V připadě, že se Vám nedaří uskutečnit Vaše objednávka, je možné ji nahlásit telefonicky v pracovních dnech od 7.30 hod do 15.00 hod na tel. čísle 776 384 446. Děkujeme za Vaši přízeň a budeme se těšit.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Novega s.r.o., se sídlem Na Zvonku 870, 460 15 Liberec 15, identifikační číslo: 62738143, formou jednostranného právního jednání a to formou vyplněného formuláře o odstoupení od kupní smlouvy.

1.4 Pokud kupující uvede při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a IČO, je tímto považován za podnikatele a tímto se na něj nevztahuje právo ochrany spotřebitele a to, že nemá právo na vrácení zboží do 14 dnů.

Upozorňujeme naše zákazníky, že na zboží na zakázku vyrobené dle přání spotřebitele, není možné dle zákona uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů. (v případě že si kupující objedná výrobek s vlastním rozměrem (např. paletové nebo lavicové sezení), vlastním potiskem (např. povlak na polštář) nebo s vlastní úpravou (např. zkrácení závěsů a záclon).

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vrácené zboží (včetně oznámení o odstoupení od smlouvy), všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání objednaného zboží k Vám. Pro vrácení plateb je nutné zaslat ve formuláři pro odstoupení od smlouvy číslo vašeho bankovního účtu. Na tento účet bude platba vrácena a v žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. V případě, pokud zákazník platil objednávku platební kartou, budou mu peněžní prostředky vráceny na účet prostřednictvím platební brány.

Dobírka bývá považována za nadstandardní část dopravy. Pokud bylo možné zboží zaplatit například převodem či kartou online zdarma a Vy jste této možnosti nevyužil(a), nejsme povinni Vám finanční prostředky za dobírku vracet. Zákon umožňuje prodávajícímu vracet spotřebiteli náklady na dopravu pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který podnikatel nabízí.(oficiální stanovisko ČOI)

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti v minimální výši 10% hodnoty zboží. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neprané, neopotřebené a neznečištěné. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v minimální výši 10%.

Pokud zboží používáte ve 14denní lhůtě nad obvyklou míru, a tím změníte původní nový stav – např. vyprání, žehlení a jiné zacházení s produktem, tak Vám prodávající může strhnout částku, která odpovídá opotřebení až do výše 50% hodnoty výrobku.

Za „snížení hodnoty zboží“ je zákazník odpovědný, pokud k ní došlo při nakládání se zbožím „v rozporu s jeho povahou a vlastnostmi“. Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

2.4 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že kupující si produkt - dárek,  který je současně prodáván na eshopu, ponechá, bude mu snížena vrácená částka o tuto hodnotu.

Formulář ke stažení:

Formulář pro odstoupení od smlouvy www.mybesthome.cz 2022