V připadě, že se Vám nedaří uskutečnit Vaše objednávka, je možné ji nahlásit telefonicky v pracovních dnech od 7.30 hod do 15.00 hod na tel. čísle 776 384 446. Děkujeme za Vaši přízeň a budeme se těšit.

Reklamace - výměna zboží

Nejste spokojeni se zakoupeným produktem? Nevadí můžete si ho u nás vyměnit za podobný nebo jiný produkt. Máte oprávněnou reklamaci?  Vyměníme Vám reklamaci na naše náklady. Kontaktujte nás na email objednavky@mybesthome.cz nebo na telefon +420 776 384 446

Vzorový formulář pro reklamaci : reklamace formulář

V případě oprávněné reklamace má kupující povinnost se domluvit s prodávajícím na způsobu převzetí reklamovaného produktu. Prodávající nabídne kupujícímu, že si zboží stáhne na vlastní náklady, a to, pokud je produkt do 5 kg – prostřednictvím poboček Zásilkovny, popřípadě pokud má reklamovaný produkt více než 5 kg – prostřednictvím kurýrní služby GLS.

Pokud je reklamované zboží v hodnotě do 100 kč, reklamace se neřeší výměnou, ale vrácením platby. Reklamaci je kupující povinen oznámit prodávajícímu telefonicky nebo emailem. Následně bude vyzván k zaslání fotodokumentace reklamovaného zboží prostřednictvím emailu. Po zaslání fotodokumentace bude prodávající kontaktovat kupujícího a domluví se s ním na vyřešení tohoto případu - např. vyzvednutí reklamace, případná kompenzace, výměna atd.

V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Vadou zboží není také např. pokud je u některých produktů uveden ilustrační obrázek vzoru nebo barvy s tím, že je uvedeno - vyobrazený motiv se může lišit jiným rozložením tisku. S tímto je kupující u nákupu v plné míře srozuměn.

Při převzetí reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení o přijetí reklamace a zašleme Vám informaci na Váš email. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náklady na vyzvednutí a zaslání hradíme My. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit.

V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.